Ε. ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - Α. ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2331506370

Welcome to

Ε. ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - Α. ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.


ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΡΟΤΏΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΗ εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες σύνταξης φακέλων υποψηφιότητας Αγροτών, Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ, Σύμβουλοι Αγροτών & Επιχειρήσεων.


Contact Ε. ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - Α. ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.


Address: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Phone: 2331506370
Fax Number: 2331506370
Email: info@agrodigos.gr